GWARANCJA I ZWROTY
1. Ograniczona gwarancja

RON zapewnia gwarancje tylko na produkty zakupione bezpośrednio o producenta lub od autoryzowanego sprzedawcy RON.
Gwarancja ważna jest przez okres 2lat od daty zakupu.
Gwarancja obejmuje tylko usterki wykryte w okresie gwarancyjnym, zgłoszone przez pierwotnego nabywcę produktu.
Okres gwarancyjny nie wysłużą się w wyniku naprawy lub wymiany, nowa 2 letnia gwarancja obejmuje tylko wymienioną część, pod warunkiem, że została ona wymieniona przez serwis RON.

2.Warunki i ograniczenia

Niniejsza gwarancja nie obejmuje :

• śladów normalnego użytkowania w tym : ścierania się powierzchni hamowania, taśmy obręczy, zapadek, bębenka, łożysk.
• uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego transportu oraz przechowywania
• uszkodzeń powstałych w wyniku montażu części, nie przeznaczonych do danego produktu
• uszkodzeń spowodowanych nie właściwym montażem produktu
• usterek i uszkodzeni spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub konserwacją
• uszkodzeń powstałych w wyniku nie przestrzegania instrukcji
• uszkodzeń spowodowanych modyfikacją produktu
• uszkodzeń wynikających z uderzeń, upadków, kontaktów produktu z ostrymi przedmiotami oraz będących wynikiem innych zdarzeń, na które RON nie miał wpływu.

Gwarancja nie jest wykonalna jeżeli:

• produkt nie został bezpiecznie zapakowany na czas transportu do serwisu
• produkt był naprawiany lub modyfikowany przez jakąkolwiek osobę lub podmiot inny niż oficjalny serwis RON
• Produkt był naprawiany przy użyciu nie autoryzowanych części


3. Egzekwowanie gwarancji

Wszystkie reklamacje oraz zwroty rozpatrzone/wykonane zostaną w rozsądnym dla obu stron terminie. Do wszystkich wniosków roszczeniowych należy dołączyć dowód zakupu.

4.
W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY, NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA
STANOWI JEDYNY I WYŁĄCZNY ŚRODEK ZARADCZY I ZASTĘPUJE WSZELKIE INNE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE.
RON NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY SZCZEGÓLNE, SPOWODOWANE WYPADKIEM, KARNE ANI WYNIKAJĄCE
Z NICH, OBEJUMUJĄCE, ALE NIE OGRANICZONE DO UTRATY ZAMIERZONYCH ZYSKÓW, STRAT UŻYTKOWYCH, STRAT PRZYCHODÓW,
KOSZTÓW SPRZĘTU LUB POMIESZCZEŃ ZASTĘPCZYCH, ROSZCZEŃ STRON TRZECICH,
SZKÓD W MIENU WYNIKAJĄCYCH Z ZAKUPU LUB UŻYTKOWANIA PRODUKTU ALBO POWSTAŁYCH W WYNIKU ZERWANIA GWARANCJI,
ZERWANIA UMOWY, ZANIEDBAŃ, ŚCISŁEJ WINY LUB DOWOLNEJ TEORII PRAWNEJ LUB DOCHODZENIA SŁUSZNOŚCI, NAWET JEŻELI RON ZNAŁ MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.
RONNIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OPÓŹNIENIA W ŚWIADCZENIU USŁUG GWARANCYJNYCH.


ZWROTY

Masz prawo do odstąpienia od umowy zakupy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny.
Okres 14 dni rozpoczyna się w momencie potwierdzenia odbioru towaru przez osobę kupującą lub inną osobę upoważnioną do tej czynności. Aby skorzystać z prawa rezygnacji należy przedstawić jednoznaczne pismo świadczące o odstąpieniu od umowy oraz przesłanie go na adres e-mail kuba@i-ron.pl
Jeżeli odstąpisz od umowy RON zobowiązuje się do zwrotu wszystkich poniesionych przez Ciebie kosztów w tym kosztów przesyłki.
Zwrot kosztów odbędzie się w terminie do 14 dni od momentu dostarczenia zwracanego produktu.

PRODUKT NIE MOŻE NOSIĆ ŚLADÓW UŻYTKOWANIA
PRODUKT NALEŻY ZWRÓCIĆ BEZPIECZNIE ZAPAKOWANY W ORYGINALNY KARTON

Adres wysyłki:

63-000 Sroda Wlkp.
Daszynskiego 11A
Poland
+48 791 549 885