POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu www.ronwheels.com, zwanego dalej „Serwisem”, w tym jego podstron, administrowanego przez P.W. REKPO z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Głowackiego 2, 63-000 Środa Wielkopolska.

Polityka prywatności posiada obowiązujące w Serwisie zasady zbierania i wykorzystywania danych o Użytkownikach, w tym przy organizowanych konkursach oraz przy składaniu przez Użytkowników zamówień na towary i usługi.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

Dane osobowe pozostawione w Serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  •        poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  •        poprzez gromadzenie plików “cookies”

W czasie przeglądania zawartości Serwisu przez Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron Serwisu, przeglądane treści.

W Serwisie umieszczony jest formularz kontaktowy oraz formularza zamówienia. Wypełnienie formularzy wiąże się z podaniem przez Użytkownika danych osobowych.

Podanie danych osobowych przez Użytkownika będzie wymagane również  przy zgłoszeniu swojego udziału w konkursach przez Serwis.

Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

Serwis jest zabezpieczony w środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych osobowych przetwarzanych przez RON wheels przed ich zmianą, zniszczeniem, nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem lub pozyskaniem oraz ich utratą, a także przetwarzaniem z naruszeniem przepisów określających zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych.

Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

Kontakt

 

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych Użytkowników oraz wykorzystywaniem plików cookies, w tym dotyczące niniejszej prosimy zgłaszać service@ronwheels.com lub pocztą na adres:

RON INDUSTRY
ul. Głowackiego 2
63-000 Środa Wielkopolska
z dopiskiem "Polityka Prywatności"